KOLOMYIA - TRUSKAVETS'

КОЛОМИЯ - ТРУСКАВЕЦЬ

Route № 415

Regularity: 94%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
11:15 KOLOMYIA
11:55 12:00 OTYNIIA# 30.0 km 24.40 ₴
12:50 13:05 IV.FRANKIVSK-2 70.0 km 56.15 ₴
13:45 14:00 KALUSH 101.0 km 82.31 ₴
14:15 14:20 BROSHNIV-OSADA 113.0 km 93.58 ₴
14:45 15:05 DOLYNA 131.0 km 110.02 ₴
15:30 15:35 BOLEKHIV# 146.0 km 118.09 ₴
16:00 16:05 MORSHYN 158.0 km 126.25 ₴
16:25 16:30 STRYI 173.0 km 142.49 ₴
17:05 17:10 DROHOBYCH 199.0 km 158.73 ₴
17:30 TRUSKAVETS 212.0 km 175.16 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"