BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 344

Regularity: 93%
Carrier: SPD OLEKSIEV M.M.

Start of trip:
16:50 BAR
17:03 17:04 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
17:08 17:09 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
17:13 17:14 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
17:18 17:19 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
17:24 17:25 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
17:28 17:29 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
17:32 17:33 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
17:37 17:38 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
17:42 17:43 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
17:49 17:50 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
18:05 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 26, 2020, 7:10 a.m. from server "BAR"