BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 342

Regularity: 100%
Carrier: SPD OLEKSIEV M.M.

Start of trip:
09:30 BAR
09:43 09:44 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
09:48 09:49 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
09:53 09:54 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
09:58 09:59 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
10:04 10:05 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
10:08 10:09 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
10:12 10:13 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
10:17 10:18 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
10:22 10:23 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
10:29 10:30 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
10:45 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 27, 2020, 7:10 a.m. from server "BAR"