BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 328

Regularity: 93%
Carrier: VINPASTRANS

Start of trip:
16:30 BAR
16:34 16:35 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
16:42 16:43 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
16:46 16:47 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
16:51 16:52 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
16:56 16:57 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
17:03 17:04 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
17:05 17:06 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
17:07 17:08 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
17:13 17:14 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
17:17 17:18 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
17:22 17:23 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
17:40 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 20, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"