BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 324

Regularity: 100%
Carrier: TOV "VIN-AVTO"

Start of trip:
17:10 BAR
17:15 17:16 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
17:23 17:24 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
17:26 17:27 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
17:31 17:32 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
17:36 17:37 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
17:43 17:44 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
17:45 17:46 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
17:47 17:48 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
17:52 17:53 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
17:56 17:57 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
18:01 18:02 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
18:20 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 23, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"