BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 322

Regularity: 100%
Carrier: TOV "VIN-AVTO"

Start of trip:
13:45 BAR
13:50 13:51 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
13:58 13:59 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
14:01 14:02 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
14:06 14:07 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
14:11 14:12 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
14:18 14:19 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
14:20 14:21 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
14:22 14:23 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
14:27 14:28 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
14:31 14:32 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
14:36 14:37 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
14:55 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 p.m. from server "BAR"