BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 309

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
07:35 BAR
07:48 07:49 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
07:53 07:54 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
07:58 07:59 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
08:03 08:04 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
08:09 08:10 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
08:13 08:14 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
08:17 08:18 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
08:22 08:23 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
08:27 08:28 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
08:34 08:35 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
08:50 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 22, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"