BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 307

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
13:30 BAR
13:39 13:40 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
13:45 13:46 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
13:50 13:51 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
13:57 13:58 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
14:05 14:06 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
14:13 14:14 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
14:19 14:20 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
14:21 14:22 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
14:29 14:30 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
14:35 14:36 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
14:42 14:43 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
15:05 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 27, 2020, 7:10 a.m. from server "BAR"