BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 298

Regularity: 100%
Carrier: TOV "VIN-AVTO"

Start of trip:
09:55 BAR
10:00 10:01 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
10:08 10:09 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
10:11 10:12 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
10:16 10:17 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
10:21 10:22 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
10:28 10:29 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
10:30 10:31 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
10:32 10:33 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
10:37 10:38 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
10:41 10:42 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
10:46 10:47 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
11:05 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 p.m. from server "BAR"