BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 270

Regularity: 97%
Carrier: VINPASTRANS

Start of trip:
14:25 BAR
14:30 14:31 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
14:38 14:39 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
14:41 14:42 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
14:46 14:47 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
14:51 14:52 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
14:58 14:59 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
15:00 15:01 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
15:02 15:03 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
15:07 15:08 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
15:11 15:12 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
15:16 15:17 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
15:35 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 20, 2020, 7:40 p.m. from server "BAR"