BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 268

Regularity: 100%
Carrier: VINPASTRANS

Start of trip:
11:10 BAR
11:15 11:16 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
11:23 11:24 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
11:26 11:27 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
11:31 11:32 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
11:36 11:37 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
11:43 11:44 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
11:45 11:46 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
11:47 11:48 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
11:52 11:53 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
11:56 11:57 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
12:01 12:02 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
12:20 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"