BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 242

Regularity: 87%
Carrier: VINPASTRANS

Start of trip:
15:45 BAR
15:49 15:50 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
15:57 15:58 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
16:00 16:01 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
16:05 16:06 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
16:10 16:11 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
16:16 16:17 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
16:18 16:19 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
16:20 16:21 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
16:24 16:25 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
16:28 16:29 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
16:32 16:33 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
16:50 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 22, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"