BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 230

Regularity: 93%
Carrier: VINPASTRANS

Start of trip:
12:55 BAR
13:00 13:01 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
13:08 13:09 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
13:11 13:12 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
13:16 13:17 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
13:21 13:22 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
13:27 13:28 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
13:29 13:30 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
13:31 13:32 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
13:35 13:36 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
13:39 13:40 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
13:43 13:44 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
14:00 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 20, 2020, 7:40 p.m. from server "BAR"