BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 226

Regularity: 97%
Carrier: OLEKSIIEVA LIIA PETRIVNA

Start of trip:
14:50 BAR
14:55 14:55 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
15:02 15:03 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
15:06 15:07 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
15:11 15:12 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
15:17 15:17 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
15:23 15:24 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
15:26 15:26 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
15:28 15:28 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
15:33 15:34 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
15:38 15:38 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
15:43 15:43 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
16:00 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 26, 2020, 7:10 p.m. from server "BAR"