BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 224

Regularity: 97%
Carrier: VINPASTRANS

Start of trip:
09:05 BAR
09:09 09:10 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
09:17 09:18 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
09:21 09:22 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
09:26 09:27 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
09:31 09:32 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
09:38 09:39 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
09:40 09:41 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
09:42 09:43 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
09:48 09:49 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
09:52 09:53 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
09:57 09:58 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
10:15 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 23, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"