ZHYTOMYR - BAZAR

ЖИТОМИР - БАЗАР#

Route № 1518

reliable route Regularity: 100%
Carrier: PP "RIM-Bohdan"

Start of trip:
13:15 ZHYTOMYR
13:24 13:25 OLIIVKA# 12.0 km 24.40 ₴
13:29 13:30 PISHCHANKA# 13.0 km 24.40 ₴
13:40 13:45 CHERNIAKHIV 25.0 km 48.90 ₴
13:49 13:50 ANDRIIVKA# 33.0 km 65.20 ₴
13:54 13:55 OCHERETIANKA# 36.0 km 73.30 ₴
13:59 14:00 BRAZHENKA# 41.0 km 81.50 ₴
14:04 14:05 SELETS+ 43.0 km 85.60 ₴
14:09 14:10 ZHADKY# 45.0 km 89.60 ₴
14:14 14:15 N.ZHADKY(CHRN)# 49.0 km 97.80 ₴
14:19 14:20 NERAZH# 57.0 km 116.10 ₴
14:24 14:25 POTIIVKA# 59.0 km 116.10 ₴
14:34 14:35 OBLITKY# 67.0 km 132.50 ₴
14:39 14:40 ZHABOCH# 69.0 km 140.60 ₴
14:44 14:45 NIANIVKA# 73.0 km 148.80 ₴
14:54 14:55 ELIVKA# 82.0 km 165.10 ₴
15:00 15:05 MALYN 89.0 km 181.40 ₴
15:14 15:15 PYRIZHKY# 98.0 km 197.70 ₴
15:19 15:20 BARANIVKA(M)# 103.0 km 205.80 ₴
15:24 15:25 DIBROVA# 108.0 km 217.00 ₴
15:29 15:30 YAROCHYSHCHE# 110.0 km 217.00 ₴
15:34 15:35 NEDASHKY# 117.0 km 234.40 ₴
15:39 15:40 BRODNYK# 122.0 km 254.80 ₴
15:44 BAZAR# 127.0 km 254.80 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of April 23, 2024, 6:15 p.m. from server "ZHYTOMYR" 180100