ZHYTOMYR - BYSTRIIVKA

ЖИТОМИР - БИСТРIЇВКА#

Route № 1295

reliable route Regularity: 87%
Carrier: FOP KOZHOKAR N.O.

Start of trip:
16:00 ZHYTOMYR
16:14 16:15 LUKA+ 15.0 km 25.90 ₴
16:28 16:29 KOTELNIA+ 28.0 km 51.90 ₴
16:39 16:40 V.VOLYTSIA# 38.0 km 70.40 ₴
16:48 16:49 YAROPOVYCHI+ 46.0 km 85.30 ₴
16:56 16:57 LIUBYMIVKA+ 53.0 km 98.20 ₴
17:02 17:03 KOTLIARKA# 58.0 km 105.60 ₴
17:06 17:07 M.VOLYTSIA# 62.0 km 113.10 ₴
17:09 17:10 V.LISIVTSI# 64.0 km 120.50 ₴
17:20 17:25 POPILNIA 74.0 km 135.30 ₴
17:33 17:34 KAMIANKA# 78.0 km 142.70 ₴
17:41 17:42 KRASNOHIRKA(POP)# 81.0 km 150.20 ₴
17:56 18:07 ANDRUSHKY# 88.0 km 159.80 ₴
18:25 BYSTRIIVKA# 97.0 km 177.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of May 22, 2024, 6:54 p.m. from server "ZHYTOMYR" 180100