ZHYTOMYR - MYROPIL'

ЖИТОМИР - МИРОПІЛЬ

Route № 1048

reliable route Regularity: 100%
Carrier: PP SAVITSKYI A.A.

Start of trip:
11:50 ZHYTOMYR
12:27 12:28 DENYSHI# 23.0 km 29.00 ₴
12:32 12:33 BUKY# 26.0 km 33.50 ₴
12:44 12:45 V.PICH 35.0 km 39.10 ₴
12:47 12:48 HODYKHA+ 38.0 km 44.70 ₴
12:54 12:55 MEZHYRICHKA(ROM)+ 42.0 km 55.90 ₴
13:02 13:03 ST.CHUDNIVSKA HUTA+ 47.0 km 61.50 ₴
13:07 13:08 SOBOLIVKA+ 50.0 km 67.10 ₴
13:13 13:14 CHERVONI KHATKY+ 54.0 km 67.10 ₴
13:19 13:20 ZALUZHNE# 58.0 km 78.20 ₴
13:35 13:40 ROMANIV 69.0 km 100.60 ₴
13:34 13:35 KORCHIVKA# 72.0 km 100.60 ₴
13:54 13:55 ROMANIVKA# 77.0 km 95.00 ₴
14:02 14:03 VRUBLIVKA+ 81.0 km 100.60 ₴
14:12 14:13 KAMIN+ 86.0 km 106.20 ₴
14:16 14:17 PECHANIVKA+ 89.0 km 111.80 ₴
14:19 14:20 BULDYCHIV+ 91.0 km 111.80 ₴
14:30 MYROPIL 96.0 km 134.20 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Oct. 2, 2023, 5:37 a.m. from server "ZHYTOMYR" 180100