VOLOCHYS'K - SHMYRKY

ВОЛОЧИСЬК - ШМИРКИ#

Route № 799

temporarily not executed Regularity: 0%
Carrier: OLIINYK V.M

05:00 VOLOCHYSK
05:12 05:13 IVANIVTSI#
8.0 km 7.70 ₴
05:16 05:17 HARNYSHIVKA#
9.0 km 7.70 ₴
05:24 05:25 POROKHNIA#
13.0 km 11.50 ₴
05:35 05:36 VIITIVTSI
19.0 km 17.30 ₴
05:44 05:45 KRYSHTOPIVKA#
25.0 km 23.10 ₴
05:50 05:51 TRYTELNYKY#
28.0 km 26.90 ₴
05:59 06:00 BAHLAI#
32.0 km 30.70 ₴
06:07 06:08 YUKHYMIVTSI#
36.0 km 34.60 ₴
06:12 06:13 YASNE#
38.0 km 36.50 ₴
06:21 06:22 SERHIIVKA#
40.0 km 38.40 ₴
06:28 06:29 BUBNIVKA#
44.0 km 42.30 ₴
06:37 06:38 NOVOLENSK#
48.0 km 46.10 ₴
06:44 06:45 PAKHUTYNTSI#
52.0 km 50.90 ₴
06:49 06:50 KOPACHIVKA-2#
53.0 km 50.90 ₴
06:56 06:57 LYCHIVKA#
56.0 km 54.70 ₴
07:03 SHMYRKY#
59.0 km 54.70 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Dec. 1, 2020, 2:31 p.m. from server "VOLOCHYSK" 680300