VOLOCHYS'K - VINNYTSIA

ВОЛОЧИСЬК - ВІННИЦЯ 2

Route № 311

reliable route Regularity: 100%
Carrier: SHYMCHYSHEN O.V.

Start of trip:
05:25 VOLOCHYSK
05:35 05:36 IVANIVTSI#
8.0 km 7.70 ₴
05:38 05:39 HARNYSHIVKA#
9.0 km 7.70 ₴
06:48 06:50 KHMELNYTSKYI 2 73.0 km 70.10 ₴
06:55 07:00 KHMELNYTSKYI 75.0 km 70.10 ₴
07:35 07:36 MEDZHYBIZH+ 106.0 km 102.30 ₴
07:55 08:00 LETYCHIV 123.0 km 120.10 ₴
08:40 08:45 LITYN 159.0 km 148.90 ₴
09:15 VINNYTSIA 2 186.0 km 177.70 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Dec. 3, 2020, 12:49 a.m. from server "VOLOCHYSK" 680300