VOLOCHYS'K - CHERVONYI KUT

ВОЛОЧИСЬК - Ч.КУТ#

Route № 0016

route is sometimes canceled Regularity: 42%
Carrier: OLIINYK V.M

06:00 VOLOCHYSK
06:09 06:10 BALKIVTSI#
7.0 km 8.60 ₴
06:20 06:21 KURYLIVKA#
12.0 km 14.30 ₴
06:27 06:28 HONORIVKA#
16.0 km 20.00 ₴
06:35 06:36 KLYNYNY#
19.0 km 20.00 ₴
06:43 06:44 KUSHNYRIVKA#
22.0 km 25.80 ₴
06:51 06:52 KHOLODETS#
26.0 km 31.50 ₴
06:58 06:59 KUPIL#
29.0 km 31.50 ₴
07:12 07:13 POPIVTSI(VOL)#
36.0 km 42.90 ₴
07:21 07:22 V.ZHEREBKY#
39.0 km 42.90 ₴
07:30 CH.KUT#
42.0 km 48.70 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Dec. 1, 2020, 2:31 p.m. from server "VOLOCHYSK" 680300