VINNYTSIA - BERSHAD'

ВІННИЦЯ 1 - БЕРШАДЬ

Route № 677

reliable route Rating: 3.5 ()
Regularity: 100%
Carrier: AVTOLYNYY PODOLIA

Start of trip:
11:25 VINNYTSIA 1
12:12 12:15 NEMYRIV 46.0 km 46.06 ₴
12:34 12:35 BRATSLAV 64.0 km 65.05 ₴
12:42 12:43 HRYNENKY# 71.0 km 69.09 ₴
12:46 12:47 TARASIVKA (TULCH.)+ 73.0 km 73.03 ₴
12:55 12:58 TULCHYN 83.0 km 81.11 ₴
13:12 13:13 KYRNASIVKA 97.0 km 97.17 ₴
13:21 13:22 KAPUSTIANY 105.0 km 106.71 ₴
13:37 13:40 TROSTIANETS 120.0 km 115.15 ₴
13:54 13:56 OBODIVKA 134.0 km 135.15 ₴
14:05 14:06 BALANIVKA 143.0 km 145.15 ₴
14:25 BERSHAD 157.0 km 155.15 ₴
Reviews of route 677 "VINNYTSIA - BERSHAD'" you can read here Promo & information sticker/card of this route State of Oct. 18, 2021, 7:40 a.m. from server "VINNYTSIA 1" 050100