VINNYTSIA - TSEKYNIVKA

ВІННИЦЯ 1 - ЦЕКИНІВКА#

Route № 1350

reliable route Regularity: 96%
Carrier: PYLYPCHUK VITALII VOLODYMYROVYCH

Start of trip:
13:20 VINNYTSIA 1
13:50 13:51 TYVRIV+ 28.0 km 70.00 ₴
13:58 13:59 ONYTKIVTSI# 36.0 km 90.00 ₴
14:03 14:04 ZHAKHNIVKA# 40.0 km 100.00 ₴
14:07 14:08 IVONIVTSI# 43.0 km 105.00 ₴
14:14 14:15 STOIANY# 49.0 km 110.00 ₴
14:25 14:26 SHPYKIV 59.0 km 115.00 ₴
14:27 14:28 LEVKIVTSI# 64.0 km 120.00 ₴
14:41 14:42 HORYSHKIVSKE+ 79.0 km 130.00 ₴
14:56 14:56 KOMARHOROD+ 89.0 km 175.00 ₴
15:17 15:20 TOMASHPIL 96.0 km 185.00 ₴
15:32 15:33 HNATKIV# 108.0 km 210.00 ₴
15:43 15:44 KLEMBIVKA 117.0 km 220.00 ₴
15:51 15:52 DZYHIVKA+ 124.0 km 230.00 ₴
16:10 16:15 YAMPIL 138.0 km 240.00 ₴
16:25 16:26 FRANKIVKA+ 146.0 km 260.00 ₴
16:35 16:36 IVANKIV+ 152.0 km 276.00 ₴
16:45 TSEKYNIVKA# 161.0 km 295.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of June 19, 2024, 7:32 a.m. from server "VINNYTSIA 1" 050100