UZHGOROD - YASINIA

УЖГОРОД - ЯСІНЯ

Route № 876

reliable route Rating: 4.7 ()
Regularity: 100%
Carrier: HORVAT YU.A.

Start of trip:
12:10 UZHHOROD
13:10 13:20 MUKACHEVE 44.0 km 74.90 ₴
14:05 14:15 BEREHOVE 74.0 km 124.30 ₴
14:45 14:50 VILOK# 95.0 km 158.30 ₴
15:15 15:25 VYNOHRADIV 111.0 km 195.80 ₴
16:15 16:20 KHUST 137.0 km 229.80 ₴
16:44 16:45 BUSHTYNO# 157.0 km 263.90 ₴
17:00 17:05 TIACHIV 166.0 km 280.90 ₴
17:25 17:26 TERESVA# 176.0 km 297.90 ₴
17:44 17:45 SOLOTVYNO 195.0 km 332.00 ₴
17:55 18:05 VELYKYI BYCHKIV 206.0 km 349.00 ₴
18:20 18:25 DILOVE# 225.0 km 383.10 ₴
18:59 19:04 RAKHIV 243.0 km 417.10 ₴
19:30 19:35 KVASY# 258.0 km 434.10 ₴
20:00 YASINIA 275.0 km 468.20 ₴
Reviews of route 876 "UZHGOROD - YASINIA" you can read here Promo & information sticker/card of this route State of Sept. 30, 2022, 9:07 p.m. from server "UZHHOROD" 210100