WIEN - KYIV

ВІДЕНЬ (ЕРДБЕРГ) - КИЇВ АВ

Route № 6386

reliable route Regularity: 100%
Carrier: TZOV YEBROKLUB

Start of trip:
18:00 VIDEN (ERDBERH)
20:50 21:00 BUDAPESHT (NEPLIHET)
254.0 km
03:30 03:40 UZHHOROD 572.0 km 2460.00 ₴
04:10 04:20 MUKACHEVO(AZS UPG)# 612.0 km 2460.00 ₴
06:30 06:40 STRYI 770.0 km 2810.00 ₴
07:20 07:30 LVIV 839.0 km 2810.00 ₴
10:50 11:00 RIVNE 1048.0 km 4100.00 ₴
12:50 13:00 ZHYTOMYR 1236.0 km 4100.00 ₴
17:00 KYIV AV 1377.0 km 4100.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of July 24, 2024, 12:14 p.m. from server "UZHHOROD" 210100