UZHGOROD - CHERNIVTSI

УЖГОРОД - ЧЕРНІВЦІ

Route № 111

reliable route Rating: 3.6 ()
Regularity: 100%
Carrier: TDV DENYSIVKA

Start of trip:
08:30 UZHHOROD
09:30 09:40 MUKACHEVE 44.0 km 59.30 ₴
10:25 10:35 BEREHOVE 74.0 km 99.20 ₴
11:05 11:10 VILOK# 95.0 km 126.40 ₴
11:35 11:45 VYNOHRADIV 111.0 km 156.30 ₴
12:20 12:50 KHUST 137.0 km 183.40 ₴
13:19 13:24 BUSHTYNO# 157.0 km 210.70 ₴
13:35 13:40 TIACHIV 166.0 km 223.70 ₴
13:55 14:00 TERESVA# 176.0 km 237.80 ₴
14:30 14:35 SOLOTVYNO 195.0 km 265.10 ₴
15:00 15:05 VELYKYI BYCHKIV 206.0 km 278.60 ₴
16:00 16:05 RAKHIV 243.0 km 333.30 ₴
16:55 17:25 YASINIA 275.0 km 373.60 ₴
18:30 18:35 YAREMCHA 319.0 km 421.70 ₴
18:50 18:55 DELIATYN 330.0 km 448.50 ₴
19:45 19:55 KOLOMYIA 366.0 km 503.30 ₴
20:21 20:26 ZABOLOTIV 386.0 km 530.00 ₴
20:55 21:00 SNIATYN 408.0 km 557.00 ₴
21:40 21:45 CHERNIVTSI AS-3 442.0 km 611.80 ₴
22:10 CHERNIVTSI 455.0 km 611.80 ₴
Reviews of route 111 "UZHGOROD - CHERNIVTSI" you can read here Promo & information sticker/card of this route State of July 4, 2022, 10:39 a.m. from server "UZHHOROD" 210100