LYBERETS - LVIV

ЛІБЕРЕЦЬ - ЛЬВІВ

Route № 0279

reliable route Regularity: 100%
Carrier: DMD-GROUP

Start of trip:
15:30 LIBERETS
16:10 16:20 MLADA BOLESLAV
49.0 km
17:50 18:00 PRAHA AV FLORENS
60.0 km
20:20 20:30 BRNO AV ZVONARKA
210.0 km
22:20 22:30 BRATISLAVA
343.0 km
01:20 01:30 BUDAPESHT(NEPLIHET)
439.0 km
07:00 08:00 CHOP KPP(IZ UHORSHCHYNOIU)#
769.0 km
08:50 09:00 UZHHOROD 775.0 km 1500.00 ₴
09:50 10:00 MUKACHEVE 818.0 km 1500.00 ₴
10:50 11:00 IRSHAVA 856.0 km 1500.00 ₴
11:50 12:00 KHUST 886.0 km 1600.00 ₴
12:50 13:00 TIACHIV 911.0 km 1600.00 ₴
13:50 14:00 VELYKYI BYCHKIV 947.0 km 1600.00 ₴
14:50 15:00 RAKHIV 984.0 km 1600.00 ₴
15:20 15:30 YASINIA 1014.0 km 1600.00 ₴
17:00 17:10 NADVIRNA
1084.0 km
17:50 18:00 IV.FRANKIVSK
1121.0 km
19:10 19:20 ROHATYN
1182.0 km
20:50 LVIV
1253.0 km
Promo & information sticker/card of this route State of Oct. 18, 2021, 9:57 a.m. from server "UZHHOROD" 210100