LYBERETS - LVIV

ЛІБЕРЕЦЬ - ЛЬВІВ

Route № 0279

reliable route Regularity: 100%
Carrier: DMD-GROUP

Start of trip:
15:30 LIBERETS
16:10 16:20 MLADA BOLESLAV
49.0 km
17:50 18:00 PRAHA AV FLORENS
60.0 km
20:20 20:30 BRNO AV ZVONARKA
210.0 km
22:20 22:30 BRATISLAVA
343.0 km
07:00 08:00 CHOP KPP(IZ UHORSHCHYNOIU)#
844.0 km
08:50 09:00 UZHHOROD 850.0 km 1290.00 ₴
09:50 10:00 MUKACHEVE 893.0 km 1290.00 ₴
10:50 11:00 IRSHAVA 931.0 km 1290.00 ₴
11:50 12:00 KHUST 961.0 km 1290.00 ₴
12:50 13:00 TIACHIV 986.0 km 1290.00 ₴
13:50 14:00 VELYKYI BYCHKIV 1022.0 km 1290.00 ₴
14:50 15:00 RAKHIV 1059.0 km 1290.00 ₴
15:20 15:30 YASINIA 1089.0 km 1290.00 ₴
17:00 17:10 NADVIRNA
1159.0 km
17:50 18:00 IV.FRANKIVSK
1196.0 km
19:10 19:20 ROHATYN
1257.0 km
20:50 LVIV
1328.0 km
Promo & information sticker/card of this route State of April 23, 2021, 10:21 a.m. from server "UZHHOROD" 210100