CHERNIVTSI - BRATISLAVA

ЧЕРНІВЦІ - БРАТІСЛАВА

Route № 013094

reliable route Regularity: 100%
Carrier: ONCHUL V.I.

Start of trip:
15:30 CHERNIVTSI
16:20 16:30 SNIATYN
17:20 17:30 KOLOMYIA
18:45 19:00 IV.FRANKIVSK-2
20:50 21:00 LVIV
21:20 21:30 LVIV 8
22:35 22:45 STRYI
01:00 01:10 MUKACHEVE
01:50 02:00 UZHHOROD
02:15 02:45 UZHHOROD KPP#
6.0 km
03:00 03:05 MIKHAILIVTSI
44.0 km
04:00 04:05 KOSHITSE 102.0 km 2010.26 ₴
04:40 04:45 PRESHOV 139.0 km 2010.26 ₴
06:00 06:05 POPRAD 221.0 km 2010.26 ₴
07:30 07:35 RUZHOMBEROK 300.0 km 2010.26 ₴
08:30 08:35 BANSKA BYSTRITSA 355.0 km 2010.26 ₴
10:30 10:35 NITRA 478.0 km 2010.26 ₴
11:30 11:35 TRNAVA 526.0 km 2010.26 ₴
13:00 BRATISLAVA 619.0 km 2010.26 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of May 18, 2022, 10:40 p.m. from server "UZHHOROD" 210100