CHERNIVTSI - IVANO-FRANKОVS'K

ЧЕРНІВЦІ 1 - ІВ.ФРАНКІВСЬК-2

Route № 471

Regularity: 97%
Carrier: MALKOVYCH B.V.(FOP)

Start of trip:
10:10 CHERNIVTSI 1
10:30 10:35 CHERNIVTSI 4
11:25 11:30 SNIATYN
12:00 12:05 ZABOLOTIV#
12:30 13:00 KOLOMYIA
13:15 13:20 OTYNIIA# 31.0 km 24.81 ₴
13:45 13:50 TYSMENYTSIA# 54.0 km 43.93 ₴
14:15 IV.FRANKIVSK-2 71.0 km 57.17 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"