KOLOMYIA - LVIV

КОЛОМИЯ - ЛЬВІВ АВ

Route № 469

Regularity: 100%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
07:55 KOLOMYIA
08:35 08:40 OTYNIIA# 30.0 km 24.40 ₴
09:05 09:10 TYSMENYTSIA# 53.0 km 43.22 ₴
09:35 09:50 IV.FRANKIVSK-2 70.0 km 56.15 ₴
10:20 10:25 HALYCH# 94.0 km 75.69 ₴
10:45 10:50 BURSHTYN 111.0 km 93.58 ₴
11:10 11:15 ROHATYN 126.0 km 101.75 ₴
11:55 12:00 PEREMYSHLIANY 156.0 km 126.25 ₴
13:10 LVIV AV 208.0 km 166.89 ₴
State of Oct. 20, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"