KUTY - LVIV

КУТИ# - ЛЬВІВ 8

Route № 381

Regularity: 100%
Carrier: LVIVSKE APT-14631

Start of trip:
05:30 KUTY#
05:50 05:55 KOSIV
06:15 06:20 ROZHNIV#
06:40 06:45 ZABOLOTIV#
07:15 07:20 KOLOMYIA
08:40 09:00 IV.FRANKIVSK-2 70.0 km 63.30 ₴
10:03 10:05 BURSHTYN 111.0 km 105.50 ₴
10:20 10:25 ROHATYN 126.0 km 114.80 ₴
12:40 LVIV 8 209.0 km 188.20 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Oct. 29, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA" 261100