KOLOMYIA - MUKACHEVО

КОЛОМИЯ - МУКАЧЕВО

Route № 232

Regularity: 100%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
07:10 KOLOMYIA
07:45 07:46 LANCHYN# 23.0 km 20.55 ₴
08:05 08:10 DELIATYN# 36.0 km 33.58 ₴
08:22 08:30 YAREMCHA 47.0 km 42.94 ₴
09:05 09:06 KREMINTSI(K) # 68.0 km 64.50 ₴
09:23 09:24 YABLUNYTSIA# 78.0 km 71.93 ₴
09:45 09:55 YASINIA 91.0 km 83.22 ₴
10:25 10:30 KVASY# 108.0 km 99.55 ₴
10:50 11:20 RAKHIV 123.0 km 116.80 ₴
11:42 11:45 DILOVE# 141.0 km 135.52 ₴
12:15 12:20 VELYKYI BYCHKIV 160.0 km 144.78 ₴
12:32 12:35 SOLOTVYNO 171.0 km 163.50 ₴
12:57 13:00 TERESVA# 190.0 km 172.86 ₴
13:10 13:20 TIACHIV 200.0 km 182.32 ₴
13:30 13:32 BUSHTYNO# 209.0 km 191.58 ₴
14:05 14:20 KHUST 229.0 km 210.30 ₴
15:35 15:50 SILTSE 275.0 km 257.00 ₴
16:40 MUKACHEVO 307.0 km 289.76 ₴
State of Oct. 20, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"