KOLOMYIA - TERNOPОL'

КОЛОМИЯ - ТЕРНОПІЛЬ

Route № 158

Regularity: 100%
Carrier: POVSHENIUK V.I.

Start of trip:
05:20 KOLOMYIA
06:35 06:40 HORODENKA 46.0 km 40.71 ₴
07:40 07:45 ZALISHCHYKY 67.0 km 57.63 ₴
08:15 08:20 TOVSTE 92.0 km 82.35 ₴
08:50 08:55 CHORTKIV 116.0 km 101.73 ₴
09:14 09:19 KOPYCHENTSI 129.0 km 110.75 ₴
09:55 10:00 TEREBOVLIA 158.0 km 137.21 ₴
10:50 TERNOPIL 191.0 km 172.69 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Oct. 30, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA" 261100