CHERNIVTSI - UZHGOROD

ЧЕРНІВЦІ 1 - УЖГОРОД

Route № 112

Regularity: 97%
Carrier: DENYSIVKA TOV

Start of trip:
08:25 CHERNIVTSI 1
08:50 08:55 CHERNIVTSI 3
09:35 09:40 SNIATYN
10:09 10:14 ZABOLOTIV#
10:40 10:50 KOLOMYIA
11:40 11:45 DELIATYN# 36.0 km 34.13 ₴
12:00 12:05 YAREMCHA 47.0 km 43.58 ₴
13:10 13:40 YASINIA 91.0 km 84.42 ₴
14:30 14:35 RAKHIV 118.0 km 109.00 ₴
15:30 15:35 VELYKYI BYCHKIV 160.0 km 146.89 ₴
16:00 16:05 SOLOTVYNO(TIACH) 171.0 km 165.89 ₴
16:35 16:40 TERESVA# 190.0 km 175.34 ₴
16:55 17:00 TIACHIV 200.0 km 184.79 ₴
17:11 17:16 BUSHTYNO# 209.0 km 194.23 ₴
17:45 18:15 KHUST 229.0 km 213.23 ₴
18:50 19:00 VYNOHRADIV 255.0 km 241.77 ₴
19:25 19:30 VYLOK# 271.0 km 260.67 ₴
20:00 20:10 BEREHOVE 292.0 km 279.67 ₴
20:55 21:05 MUKACHEVO 322.0 km 312.78 ₴
22:05 UZHHOROD 366.0 km 350.68 ₴
State of Oct. 20, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"