IVANO-FRANKIVS'K - KOSIV

ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОСІВ

Route № 57-48

reliable route Regularity: 88%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

Start of trip:
10:35 IV-FRANKIVSK
11:50 11:55 KOLOMYIA-HRAND
12:05 12:06 V.VERBIZH#
5.1 km 14.00 ₴
12:10 12:11 V.KLIUCHIV# 7.0 km 20.00 ₴
12:17 12:18 MYSHYN# 10.1 km 23.00 ₴
12:20 12:21 KOVALIVKA# 11.7 km 23.00 ₴
12:24 12:25 STOVPCHATIV# 13.8 km 23.00 ₴
12:34 12:35 YABLUNIV# 16.8 km 33.00 ₴
12:39 12:40 UTOROPY# 21.2 km 42.00 ₴
12:49 12:50 PISTYN# 25.1 km 51.00 ₴
13:00 KOSIV 35.6 km 70.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of June 18, 2024, 3:59 p.m. from server "KOLOMYIA-HRAND" 268200