KHMEL'NICKIY - YAMPIL'

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 2 - ЯМПІЛЬ#

Route № 320

temporarily not executed Regularity: 0%
Carrier: PODILLIA-TUR

06:00 KHMELNYTSKYI 2
06:10 06:25 KHMELNYTSKYI
2.0 km 2.50 ₴
07:12 07:13 BOKYIVKA#
48.0 km 59.70 ₴
07:25 07:26 VIITIVTSI
58.0 km 70.90 ₴
07:30 07:31 PYSARIVKA(VOL)#
61.0 km 75.80 ₴
07:41 07:42 HAIDAIKY#
68.0 km 85.80 ₴
07:50 07:51 KUPIL#
74.0 km 90.70 ₴
07:59 08:00 BOHDANIVKA#
80.0 km 100.70 ₴
08:10 08:11 BAZALIIA#
87.0 km 105.70 ₴
08:29 08:30 LENINSKE+
100.0 km 125.50 ₴
08:40 08:45 TEOFIPOL
105.0 km 132.40 ₴
08:51 08:52 KOROVIE#
109.0 km 132.40 ₴
08:58 08:59 TURIVKA#
113.0 km 142.90 ₴
09:05 09:06 DANYLIVKA#
116.0 km 142.90 ₴
09:10 09:11 DENYSIVKA#
118.0 km 142.90 ₴
09:19 09:20 SEMENIV+
124.0 km 155.40 ₴
09:30 09:35 BILOHIRIA
129.0 km 155.40 ₴
09:39 09:40 MOKROVOLIA#
132.0 km 167.80 ₴
09:47 09:48 ZHEMELYNTSI#
138.0 km 167.80 ₴
09:53 09:54 SUSHIVTSI+
142.0 km 180.20 ₴
09:59 10:00 VODYCHKY(BIL)+
146.0 km 180.20 ₴
10:04 10:05 TYKHOMEL#
148.0 km 180.20 ₴
10:10 YAMPIL#
150.0 km 180.20 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Oct. 18, 2021, 6:22 a.m. from server "KHMELNYTSKYI 2" 680200