KHMEL'NICKIY - BILOHIR'IA

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - БІЛОГІР'Я

Route № 409

reliable route Regularity: 100%
Carrier: SHCHYRBA O.O.

Start of trip:
17:25 KHMELNYTSKYI
18:32 18:06 BOKYIVKA# 46.0 km 72.80 ₴
18:45 18:50 VIITIVTSI 56.0 km 90.20 ₴
18:55 18:56 PYSARIVKA(VOL)# 59.0 km 90.20 ₴
19:05 19:06 HAIDAIKY# 66.0 km 102.80 ₴
19:14 19:15 KUPEL# 72.0 km 115.50 ₴
19:23 19:24 BOHDANIVKA# 78.0 km 121.80 ₴
19:35 19:36 BAZALIIA 85.0 km 134.50 ₴
19:46 19:47 KARAINA# 93.0 km 147.10 ₴
19:52 19:53 LENINSKE+ 98.0 km 153.50 ₴
20:00 20:05 TEOFIPOL 103.0 km 159.80 ₴
20:10 20:11 KOROVIE# 107.0 km 168.50 ₴
20:15 20:16 TURIVKA# 111.0 km 181.90 ₴
20:19 20:20 DANYLIVKA# 114.0 km 181.90 ₴
20:23 20:24 DENYSIVKA# 116.0 km 181.90 ₴
20:30 20:31 SEMENIV+ 122.0 km 197.80 ₴
20:35 BILOHIRIA 127.0 km 197.80 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of July 4, 2022, 9:39 p.m. from server "KHMELNYTSKYI" 680100