IVANO-FRANKIVS'K - BUKOVEL' TK

ІВ-ФРАНКІВСЬК - БУКОВЕЛЬ#

Route № 29-22

reliable route Regularity: 100%
Carrier: KREKHOVETSKYI YU.V.

Start of trip:
09:25 IV-FRANKIVSK
10:15 10:20 NADVIRNA-1 36.8 km 81.00 ₴
10:40 10:45 DELIATYN# 50.0 km 102.00 ₴
11:00 11:05 YAREMCHA 61.0 km 135.00 ₴
11:19 11:20 MYKULYCHYN# 72.0 km 156.00 ₴
11:34 11:35 TATARIV# 82.1 km 178.00 ₴
11:49 11:50 POLIANYTSIA# 94.5 km 199.00 ₴
11:55 BUKOVEL# 97.1 km 210.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of July 24, 2024, 4:41 p.m. from server "IV-FRANKIVSK" 268000