IVANO-FRANKОVS'K - BUKOVEL' TK

ІВ-ФРАНКІВСЬК - БУКОВЕЛЬ#

Route № 29-10

reliable route Regularity: 97%
Carrier: IV-AVTO TzOV

Start of trip:
07:30 IV-FRANKIVSK
08:20 08:25 NADVIRNA-1 36.8 km 63.00 ₴
08:45 08:50 DELIATYN# 50.0 km 80.00 ₴
09:05 09:10 YAREMCHA 61.0 km 106.00 ₴
09:24 09:25 MYKULYCHYN# 72.0 km 122.00 ₴
09:39 09:40 TATARIV# 82.1 km 139.00 ₴
09:54 09:55 POLIANYTSIA# 94.5 km 156.00 ₴
10:00 BUKOVEL# 97.1 km 165.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of May 18, 2022, 7:52 p.m. from server "IV-FRANKIVSK" 268000