Bus schedule

from server [009201]

"ФОП Стецик Т.В."

Address: м.Тернопіль, вул.Київська, б.14 кв.155  Phone: 067-679-7367

State of July 24, 2024, 8:30 p.m.

Route num
Arriv.
Dep.
Route
End
Bus
Reliability
Dates
Other routes
RE-180005222
05:00
CHESKE-BUDEJOVYTSE - MARIUPOL'
05:00
Mikroavtobus
98%
RE-108005303
03:00
CHUHUIV - LVIV
15:20
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-108001024
03:00
CHUHUIV - REVAL'
16:30
Dalekogo spoluchennya
98%
RE-108001014
03:00
CHUHUIV - REVAL'
16:30
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-234003119
06:30
KHARKIV - CHESKE-BUDEJOVYTSE
08:30
Vanhool
99%
RE-234003132
06:30
KHARKIV - CHESKE-BUDEJOVYTSE
18:00
Dalekogo spoluchennya
98%
RE-234003128
06:30
KHARKIV - CHESKE-BUDEJOVYTSE
18:00
Dalekogo spoluchennya
98%
RE-108003137
03:00
KHARKIV - PL'ZEN'
15:40
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-234003121
06:30
KHARKIV - PL'ZEN'
15:40
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-234003117
06:30
KHARKIV - PL'ZEN'
15:40
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-234003136
06:30
KHARKIV - PL'ZEN'
15:40
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-234003130
06:30
KHARKIV - PL'ZEN'
15:40
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-144005225
04:00
KHEB - MARIUPOL'
02:00
Dalekogo spoluchennya
98%
RE-9001009
00:15
KHERSON - BILYI BUR
12:55
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-9001010
00:15
KHERSON - REVAL'
16:30
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-240007222
06:40
KOLOBZHEH - MARIUPOL'
01:40
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-9001015
00:15
MARIUPOL' - BILYI BUR
13:00
Dalekogo spoluchennya
98%
RE-9001011
00:15
MARIUPOL' - BILYI BUR
13:00
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-108001051
03:00
MARIUPOL' - KOMO
19:00
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-234003135
06:30
MARIUPOL' - PRAHA
08:00
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-108001007
03:00
MARIUPOL' - REVAL'
16:10
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-144001008
04:00
MARIUPOL' - SLUPS'K
11:55
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-108001018
03:00
MARIUPOL' - SWINOUJS'CIE
12:25
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-108001016
03:00
MARIUPOL' - SWINOUJS'CIE
22:30
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-108005316
03:00
MARIUPOL' - UZHGOROD
00:55
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-108005309
03:00
MARIUPOL' - UZHGOROD
00:55
Dalekogo spoluchennya
98%
RE-108005308
03:00
MARIUPOL' - UZHGOROD
00:55
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-234008302
06:30
MARIUPOL' - UZHGOROD
00:55
Dalekogo spoluchennya
98%
RE-108006221
03:00
REVAL' - KHARKIV
23:55
Vanholl
99%
RE-252009224
07:00
SCHETSYN - KHERSON
21:10
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-252006222
07:00
SCHETSYN - MARIUPOL'
02:00
Vanhool
97%
RE-252009223
07:00
SCHETSYN - MARIUPOL'
04:25
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-252006223
07:00
SCHETSYN - MARIUPOL'
02:00
Vanhool
98%
RE-252009226
07:00
SCHETSYN - ZAPORОZHIA
03:40
Dalekogo spoluchennya
98%
RE-252009225
07:00
SCHETSYN - ZAPORОZHIA
00:55
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-252009228
07:00
SWINOUJS'CIE - KAM`YANS'KE
01:25
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-72002228
02:00
SWINOUJS'CIE - MARIUPOL'
02:30
Vanhool
99%
RE-72002227
02:00
SWINOUJS'CIE - MARIUPOL'
02:30
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-72002226
02:00
SWINOUJS'CIE - MARIUPOL'
02:30
Vanhool
98%
RE-72002225
02:00
SWINOUJS'CIE - MARIUPOL'
02:30
IVECO EuroRider
97%
RE-72002250
02:00
SWINOUJS'CIE - MARIUPOL'
02:30
Dalekogo spoluchennya
99%
RE-180006224
05:00
SWINOUJS'CIE - MARIUPOL'
01:00
Dalekogo spoluchennya
98%
RE-216004300
06:00
TERNOPIL' - KRAKOVETS' APP:Krakovets' APP[ua
21:00
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-144008227
04:00
USTKA - KHARKIV
23:55
Dalekogo spoluchennya
98%
RE-144008226
04:00
USTKA - KHARKIV
23:55
Vanholl
98%
RE-144008222
04:00
USTKA - MARIUPOL'
23:00
Vanhool
98%
RE-252004302
07:00
UZHGOROD KPP (UKRAЇNA/SLOVACHCHI - RADYMNO
17:15
Dalekogo spoluchennya
97%
RE-234005315
06:30
UZHGOROD - RADYMNO
02:20
Dalekogo spoluchennya
98%
RE-345002111
09:35
VELYKYI BYCHKIV - SLUPS'K
11:55
Vanholl
97%