ZARICHNE - RIVNE

ЗАРІЧНЕ - РІВНЕ АС'ЧАЙКА'

Route № 14197

reliable route Regularity: 100%
Carrier: KUZHEL O.M.

12:00 ZARICHNE
12:05 12:06 IVANCHYTSI#
12:10 12:11 SERNYKY#
12:16 12:17 VYCHIVKA#
12:25 12:26 BRODNYTSIA#
12:31 12:32 SVARYTSEVYCHI
12:42 12:43 LISOVE#
12:53 12:54 ZOLOTE#
13:00 13:10 DUBROVYTSIA
13:16 13:17 BERESTIA#
6.0 km 17.00 ₴
13:22 13:23 ORVIANYTSIA#
11.0 km 24.00 ₴
13:24 13:25 SOLOMIIVKA#
12.0 km 28.00 ₴
13:30 13:31 KURASH+
17.0 km 35.00 ₴
13:37 13:38 REMCHYTSI#
22.0 km 47.00 ₴
13:43 13:44 YaRYNIVKA(Sarn.)#
27.0 km 54.90 ₴
13:55 14:15 SARNY
37.0 km 76.20 ₴
15:10 15:15 KOSTOPIL
92.0 km 198.20 ₴
15:50 RIVNE ASCHAIKA
124.0 km 265.40 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of June 19, 2024, 9:10 a.m. from server "DUBROVYTSIA" 567000