ZARICHNE - RIVNE

ЗАРІЧНЕ - РІВНЕ АС'ЧАЙКА'

Route № 07038.1

route is sometimes canceled Regularity: 50%
Carrier: TSERMOLONSKYI YU.M.

10:05 ZARICHNE
10:10 10:11 IVANCHYTSI#
10:17 10:18 SERNYKY#
10:22 10:23 VYCHIVKA#
10:31 10:32 BRODNYTSIA#
10:37 10:38 SVARYTSEVYCHI
10:47 10:48 LISOVE#
10:57 10:58 ZOLOTE#
11:05 11:15 DUBROVYTSIA
11:21 11:22 BERESTIA#
6.0 km 17.00 ₴
11:27 11:28 ORVIANYTSIA#
11.0 km 24.00 ₴
11:29 11:30 SOLOMIIVKA#
12.0 km 28.00 ₴
11:35 11:36 KURASH+
17.0 km 35.00 ₴
11:41 11:42 REMCHYTSI#
22.0 km 47.00 ₴
11:47 11:48 YaRYNIVKA(Sarn.)#
27.0 km 54.90 ₴
12:00 12:10 SARNY
37.0 km 76.20 ₴
13:05 13:10 KOSTOPIL
92.0 km 198.20 ₴
13:45 RIVNE ASCHAIKA
124.0 km 265.40 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of July 24, 2024, 8:11 p.m. from server "DUBROVYTSIA" 567000