RIVNE - VELYKI OZERA

РІВНЕ-ДУБРОВИЦЯ# - ВЕЛИКІ ОЗЕРА#

Route № 0614.3

reliable route Regularity: 100%
Carrier: PANCHUK S.O.

14:50 RIVNE-DUBROVYTSIA#
14:50 14:50 RIVNE ASCHAIKA
15:14 15:15 N.LIUBOMYRKA+
15:17 15:18 POLIHON#
15:30 15:33 KOSTOPIL
15:44 15:45 MYRNE#
15:47 15:48 TYKHE#
15:53 15:54 YaRYNIVKA(Ber.)#
16:01 16:02 MALYNSK+
16:12 16:13 MALUSHKA#
16:18 16:19 KATERYNIVKA#
16:25 16:26 NEMOVYCHI#
16:35 16:40 SARNY
16:50 16:51 YaRYNIVKA(Sarn.)#
16:56 16:57 REMCHYTSI#
17:03 17:04 KURASH+
17:09 17:10 SOLOMIIVKA#
17:12 17:13 ORVIANYTSIA#
17:18 17:19 BERESTIA#
17:25 17:50 DUBROVYTSIA
18:04 18:05 KOLKY#
8.0 km 12.70 ₴
18:15 18:16 ZASLUCHCHIA#
13.0 km 17.90 ₴
18:26 18:27 ZALUZHZHIA#
18.0 km 23.00 ₴
19:00 VELYKI OZERA#
36.0 km 43.60 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of July 24, 2024, 8:11 p.m. from server "DUBROVYTSIA" 567000