ZELEN' - RIVNE

ЗЕЛЕНЬ# - РІВНЕ АС'ЧАЙКА'

Route № 06017

usually not executed Regularity: 22%
Carrier: KUZMYCH V.F.

10:45 ZELEN#
10:55 10:56 SVARYTSEVYCHI
11:09 11:10 LISOVE#
11:14 11:15 ZOLOTE#
11:30 11:35 DUBROVYTSIA
11:46 11:47 BERESTIA#
6.0 km 15.00 ₴
11:52 11:53 ORVIANYTSIA#
11.0 km 21.00 ₴
11:55 11:56 SOLOMIIVKA#
12.0 km 24.00 ₴
12:01 12:02 KURASH+
17.0 km 31.00 ₴
12:09 12:10 REMCHYTSI#
22.0 km 40.00 ₴
12:16 12:17 YaRYNIVKA(Sarn.)#
27.0 km 47.00 ₴
12:25 12:35 SARNY
37.0 km 65.00 ₴
12:44 12:45 NEMOVYCHI#
46.0 km 82.90 ₴
12:51 12:52 KATERYNIVKA#
52.0 km 95.20 ₴
12:57 12:58 MALUSHKA#
57.0 km 101.90 ₴
13:08 13:09 MALYNSK+
67.0 km 116.50 ₴
13:16 13:17 YaRYNIVKA(Ber.)#
74.0 km 131.00 ₴
13:22 13:23 TYKHE#
79.0 km 137.80 ₴
13:25 13:26 MYRNE#
81.0 km 145.60 ₴
13:37 13:40 KOSTOPIL
92.0 km 166.90 ₴
13:53 13:54 N.LIUBOMYRKA+
105.0 km 190.40 ₴
14:20 RIVNE ASCHAIKA
127.0 km 224.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of July 24, 2024, 8:11 p.m. from server "DUBROVYTSIA" 567000