DNIPRO - NENADIVKA

Дніпро АВЦ - Ненадівка

Route № 1843(384001843)

reliable route Regularity: 97%
Carrier: FOP Zarovnyi Serhii Stepanovych

Start of trip:
10:40 Dnipro AVTs
11:15 11:14 Partyzanske 28.0 km 49.00 ₴
11:20 11:21 Balivka 31.0 km 53.00 ₴
11:39 11:40 Loboikivka 45.0 km 78.00 ₴
11:35 11:40 Petrykivka AS 51.0 km 88.00 ₴
11:55 11:56 Novopidkriazh (povorot)
62.0 km 107.00 ₴
11:59 12:00 Mohyliv 71.0 km 121.00 ₴
12:02 12:03 Kytaihorod 75.0 km 128.00 ₴
12:05 12:10 Tsarychanka AS 82.0 km 142.00 ₴
12:39 12:40 Ivano-Yaryzivka 86.0 km 149.00 ₴
12:49 12:50 Preobrazhenka 94.0 km 163.00 ₴
12:59 13:00 YUR`IVKA (TS 101.0 km 177.00 ₴
13:03 13:04 KOMARIVKA
105.0 km 177.00 ₴
13:05 Nenadivka 105.0 km 177.00 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of May 27, 2023, 1:56 p.m. from server "Dnipro AVTs" 120100