VINNYTSIA - MUROVANI KURYLIVTSI

ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ

Route № 850

Regularity: 97%
Carrier: MUR.KURYLOVETSKE ATP "PEREVIZNYK"

15:50 VINNYTSIA 2
16:16 16:17 LIUDAVKA#
16:53 16:54 LUKA BARSKA#
17:10 17:25 BAR
17:37 17:38 ZHURAVLIVKA#
8.0 km 8.90 ₴
17:49 17:50 YALTUSHKIV
15.0 km 15.60 ₴
18:07 18:08 HULI#
26.0 km 28.90 ₴
18:20 18:21 KONYSHCHIV #
32.0 km 35.60 ₴
18:31 18:32 MYKHAILIVTSI#
36.0 km 40.10 ₴
18:48 18:49 DOLYNIANY#
44.0 km 49.00 ₴
18:57 18:58 SNYTKIV#
47.0 km 51.20 ₴
19:01 19:02 KOTIUZHANY ST.#
55.0 km 59.00 ₴
19:05 19:06 MOROZIVKA#
57.0 km 63.40 ₴
19:20 MUR.KURYLIVTSI
67.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"