MUROVANI KURYLIVTSI - VINNYTSIA

МУР.КУРИЛІВЦІ - ВІННИЦЯ 2

Route № 849

Regularity: 97%
Carrier: MUR.KURYLOVETSKE ATP "PEREVIZNYK"

04:35 MUR.KURYLIVTSI
04:50 04:51 MOROZIVKA#
04:54 04:55 KOTIUZHANY ST.#
05:08 05:09 SNYTKIV#
05:17 05:18 DOLYNIANY#
05:32 05:33 MYKHAILIVTSI#
05:48 05:49 KONYSHCHIV #
05:57 05:58 HULI#
06:15 06:30 YALTUSHKIV
06:41 06:43 ZHURAVLIVKA#
06:55 07:05 BAR
07:10 07:11 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
07:18 07:19 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
07:23 07:24 LUKA BARSKA#
15.0 km 15.60 ₴
07:28 07:29 ROZHEPY#
19.0 km 20.00 ₴
07:34 07:35 SERBYNIVTSI+
24.0 km 26.70 ₴
07:41 07:42 LOPATYNTSI+
30.0 km 33.40 ₴
07:44 07:45 MARTYNIVKA(VIN.)+
32.0 km 35.60 ₴
07:47 07:48 BILYKIVTSI+
34.0 km 37.80 ₴
07:53 07:54 BRAILOV +
39.0 km 42.30 ₴
07:58 07:59 LIUDAVKA#
43.0 km 46.70 ₴
08:04 08:05 PULTIVTSI#
48.0 km 53.40 ₴
08:25 VINNYTSIA 2
66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 p.m. from server "BAR"