BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 315

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
08:30 BAR
08:34 08:35 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
08:46 08:47 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
08:51 08:52 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
08:58 08:59 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
09:06 09:07 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
09:15 09:16 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
09:19 09:20 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
09:23 09:24 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
09:31 09:32 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
09:38 09:39 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
09:43 09:44 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
10:05 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 p.m. from server "BAR"