BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 313

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
17:40 BAR
17:44 17:45 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
17:51 17:52 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
17:55 17:56 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
17:59 18:00 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
18:04 18:05 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
18:10 18:11 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
18:12 18:13 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
18:15 18:16 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
18:21 18:22 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
18:26 18:27 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
18:31 18:32 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
18:50 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 20, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"