BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 274

Regularity: 90%
Carrier: VINPASTRANS

Start of trip:
12:15 BAR
12:19 12:20 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
12:27 12:28 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
12:31 12:32 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
12:36 12:37 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
12:41 12:42 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
12:48 12:49 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
12:50 12:51 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
12:52 12:53 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
12:58 12:59 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
13:02 13:03 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
13:07 13:08 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
13:25 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 26, 2020, 7:10 p.m. from server "BAR"